Onderzoek medewerkerstevredenheid

De motivatie van de medewerkers bepaalt in combinatie met hun kennis/deskundigheid voor een belangrijk deel de externe klanttevredenheid. Naar mate medewerkers meer tevreden zijn, neemt hun motivatie toe en daarmee hun productiviteit. Bovendien neemt de binding van de medewerkers met hun organisatie toe en dat resulteert in een daling van het personeelsverloop. Daarom is het optimaliseren van de medewerkerstevredenheid voor veel organisaties een belangrijke doelstelling geworden en laten zij periodiek de tevredenheid van hun medewerkers meten.


Hussaarts/de Vos heeft ten behoeve van de uitvoering van medewerkerstevredenheidsonderzoek het “Employee Satisfaction model” ontwikkeld, dat hiernaast schematisch is weergegeven.

In het “Employee Satisfaction model” wordt niet alleen aandacht besteed aan de scores op de verschillende aspecten die te maken hebben met het werk en de werkgever, maar ook aan het verband tussen deze aspecten en de algemene medewerkerstevredenheid.


Hussaarts/de Vos geeft bij medewerkerstevredenheidsonderzoek duidelijk de voorkeur aan de schriftelijke onderzoeksmethode.
Essentieel voor het slagen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is namelijk de anonimiteit van de respondenten en uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers zich bij een schriftelijk onderzoek duidelijk meer anoniem voelen dan bij een telefonisch of internetonderzoek. Indien gewenst kan de medewerkerstevredenheid door Hussaarts/de Vos echter ook telefonisch of via internet worden gemeten.

Dankzij bepaalde responsstimulerende maatregelen wordt bij de schriftelijke medewerkerstevredenheidsonderzoeken die Hussaarts/de Vos uitvoert een hoge respons van gemiddeld 90% behaald, waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek is gewaarborgd.

Bij het analyseren van de onderzoeksresultaten speelt benchmarking een belangrijke rol, want de resultaten van een organisatie kunnen op elk aspect van de werksituatie worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van collega-organisaties. Een voorbeeld van een belangrijke benchmark van Hussaarts/de Vos is de “Employee Satisfaction Accountants index” (kortweg ESA-index).

Op basis van de onderzoeksresultaten worden door Hussaarts/de Vos concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd.