Effectmetingen

De laatste jaren wordt door organisaties steeds kritischer gekeken naar het effect van investeringsinspanningen. Dat geldt zeker ook voor de overheid, die duidelijk behoefte heeft aan inzicht in de economische effecten van overheidsfinanciering. Via een effectmeting wordt duidelijk wat de daadwerkelijke impact is van investeringen in kennisopbouw.

Hussaarts/de Vos heeft het “Economic Impact model” ontwikkeld om zowel de directe economische effecten (omzet-, winst en kostenbesparingseffecten) als de indirecte economische effecten van investeringen in kennisopbouw te meten. Op basis van de gemeten directe economische effecten wordt door Hussaarts/de Vos een “kostenbesparings- en winstmultiplier” berekend die de (economische) impact van de investeringen laat zien.