De effecten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft 3 belangrijke positieve effecten:


  • Aan de hand van de resultaten kan de werksituatie worden geoptimaliseerd en daarmee de medewerkerstevredenheid. Dit leidt vervolgens tot:
    • Minder personeelsverloop (medewerkers hebben meer binding met de organisatie)
    • Hogere productiviteit (medewerkers zijn meer gemotiveerd)
  • Het verbeteren van de medewerkerstevredenheid heeft een positief effect op de dienstverlening aan de externe klanten en daarmee op de externe klanttevredenheid.
  • Verreweg de meeste medewerkers vinden het positief dat een organisatie een medewerkerstevredenheidsonderzoek laat uitvoeren en daardoor is er veel draagvlak voor de te nemen verbetermaatregelen.